Pagina 1 van 1

Itraconazol (Sporanox) bij schimmelinfectie

Nieuw berichtGeplaatst: ma 02 nov 2015 21:00
door Mart
Itraconazol, ofwel Sporanox wordt gebruikt om ernstige schimmelinfecties of gist infecties te behandelen. Sporanox orale oplossing wordt alleen gebruikt om orofaryngeale of oesofageale candidiasis (spruw) te behandelen. Een Itraconazol capsule wordt gebruikt om schimmelinfecties, zoals aspergillose (schimmelinfectie in de longen), blastomycose (ziekte van Gilchrist's), histoplasmose (ziekte van Darling) of onychomycose (schimmelinfectie in de vingernagels of teennagels) te behandelen. Een Itraconazol tablet wordt alleen gebruikt om onychomycose van de teennagels te behandelen. Dit geneesmiddel werkt door het doden van de schimmel of gist en het voorkomen van de groei.

Sporanox is alleen beschikbaar met een recept van je huisarts.

Dit product is beschikbaar in de volgende toedieningsvormen:
• Oplossing
• Capsule
• Tablet

Voordat je begint met Sporanox, moeten de risico's van het geneesmiddel worden afgewogen tegen de voordelen. Dit is een beslissing die jij en je huisarts zullen maken. Vertel je huisarts over iedere allergie die je hebt en lees de gebruiksaanwijzing op de verpakking en in de bijsluiter. Oudere patiënten lopen meer kans om tijdelijk of permanent gehoorverlies te hebben of nier, lever of hartproblemen te hebben, die voorzichtigheid vragen en een aanpassing van de dosering voor patiënten die het geneesmiddel nodig hebben.

Geneesmiddelinteracties tussen Sporanox en andere medicijnen:
Veel geneesmiddelen mogen niet worden gebruikt, in andere gevallen kunnen twee verschillende geneesmiddelen samen worden gebruikt, zelfs wanneer er een interactie zou optreden. In deze gevallen kan je huisarts de dosering wijzigen, of andere voorzorgsmaatregelen nemen die wellicht nodig zijn. Wanneer je dit geneesmiddel inneemt, is het vooral belangrijk dat je het aan je huisarts laat weten als je één van de onderstaande geneesmiddelen slikt. De volgende interacties zijn geselecteerd op basis van hun mogelijke betekenis en zijn niet noodzakelijk allemaal inbegrepen.

Het gebruik van dit geneesmiddel met een van de volgende geneesmiddelen wordt niet aanbevolen. je huisarts kan besluiten om je te behandelen met deze medicatie of een van de andere geneesmiddelen die je neemt te veranderen.
• Alfuzosine
• Alprazolam
• Amifampridine
• Astemizol (Hismanal)
• Bepridil
• Ciprofloxacine
• Cisapride
• Colchicine
• Dabigatran etexilaat
• Dabrafenib
• Disopyramide
• Dronedarone (Multaq)
• Eletriptan
• Eplerenon (Inspra)
• Ergotamine
• Felodipine
• Fesoterodine
• Fluconazol
• Irinotecan
• Ivabradine
• Lurasidon
• Maraviroc
• Methadon
• Methysergide
• Midazolam
• Nimodipine
• Pimozide
• Piperaquine / artenimol
• Posaconazol
• Kinidine
• Ranolazine
• Silodosine
• Simvastatine
• Solifenacine
• Telitromycine
• Terfenadine
• Ticagrelor
• Tolvaptan
• Triazolam
• Zeldox/Ziprasidone

Het gebruik van Sportanox met een van de volgende geneesmiddelen kan een verhoogd risico op bepaalde bijwerkingen veroorzaken, maar het gebruik van beide geneesmiddelen kan de beste behandeling voor je zijn. Als beide geneesmiddelen samen worden voorgeschreven, kan je huisarts de dosering of hoe vaak je één of beide van de geneesmiddelen gebruikt veranderen.
• Acenocoumarol
• Alfentanil
• Amlodipine
• Bortezomib
• Budesonide
• Buspiron
• Busulfan
• Cinacalcet
• Ciprofloxacine
• Geconjugeerde oestrogenen
• Didanosine
• Estradiol
• Oestriol
• Oestron
• Gefitinib
• Indinavir
• Isradipine
• Loperamide
• Meloxicam
• Nicardipine
• Fenprocoumon
• Risperidon
• Ritonavir
• Rosuvastatine
• Saquinavir
• Sildenafil
• Tolterodine
• Trazodon
• Verapamil

Vertel je huisarts ook over ieder ander medicijn of geneesmiddel dat je gebruikt voordat je start met Sporanox, ook al staat deze niet in de bovenstaande lijst.

Andere interacties:
Gebruik van dit geneesmiddel tijdens het eten en van grapefruitsap kan een verhoogd risico op bepaalde bijwerkingen veroorzaken.

Andere medische problemen:
De aanwezigheid van andere medische problemen kan het gebruik van Sporanox beïnvloeden. Zorg ervoor dat je je huisarts op de hoogte is als je een ander medisch probleem hebt, met name:
• Chronische obstructieve longziekte (COPD)
• Oedeem (lichamelijke zwelling of vochtophoping)
• Geschiedenis van een hartaanval
• Hartziekten (bijv. ischemische ziekte, klep problemen)
• Hartritmestoornissen – gebruik kan alleen met de nodige voorzichtigheid. Gebruik kan het risico op ernstige bijwerkingen verhogen.
• Congestief hartfalen, of een voorgeschiedenis van – Sporanox mag absoluut niet worden gebruikt om schimmelinfecties van de nagels of teennagels te behandelen bij patiënten met deze aandoening.
• Cystic fibrosis
• Hypochlorhydria (laag niveau van zuur in de maag) bij HIV-geïnfecteerde patiënten – de absorptie vanuit de maag kan veranderen.
• Verhoogde leverenzymen
• Nierziekte
• Actieve leverziekte of voorgeschiedenis van – gebruik kan enkel met de nodige voorzichtigheid, want het kan deze condities verergeren.

Itraconazol drank werkt anders dan itraconazol capsules, zelfs in dezelfde dosis (aantal milligrammen). Schakel nooit over van capsules naar drank, tenzij je huisarts dat zegt. Dit geneesmiddel wordt geleverd met een bijsluiter. Lees en volg de instructies in de bijsluiter zorgvuldig. Praat met je huisarts als je nog vragen hebt. Blijf het middel gebruiken voor de volledige duur van de behandeling, zelfs als het al verbeterd na de eerste paar doses. Je infectie kan terugkomen als je te snel stopt met het gebruik van het geneesmiddel.

Belangrijk: Itraconazol capsules en tabletten moeten worden genomen met een volledige maaltijd. De drank is het best op een lege maag.

Neem de tabletten iedere dag op hetzelfde tijdstip.
Meet de orale vloeistof met een lepel of gemarkeerde maatbeker. Als je last hebt van spruw in de mond of keel, stop 10 milliliter (ml) van de vloeistof in je mond, en spoel het in de mond voor gedurende enkele seconden. Slik het goedje vervolgens door. Herhaal deze stappen als je totale dosis meer dan 10 ml is.

Als je antacida gebruikt (bijv. Maalox, Pepcid, Ranitidine, of Rennie), neem de maagzuurremmer ten minste 1 uur vóór of 2 uur na het nemen van itraconazol. Je schijnt trouwens ook itraconazol te kunnen nemen met een zure drank (bv niet-dieet cola) als je het met een antacidum neemt.

Welke dosering voor Sporanox houdt ik aan?
De dosis van Sporanox is verschillend per persoon. Volg de aanwijzingen van je huisarts of de aanwijzingen op het etiket en in de bijsluiter. De volgende informatie omvat alleen de gemiddelde doses van Sporanox. Als je dosis toch anders is, verander het dan niet, tenzij je huisarts je vertelt dat te doen. De hoeveelheid Sporanox is afhankelijk van de sterkte van het geneesmiddel. Ook het aantal doses dat je elke dag in hoort te nemen, de toegestane tijd tussen de doses, en de lengte van de tijd dat je de medicijnen in moet nemen hangt af van het medisch probleem waarvoor je de geneeskunde gebruikt.

• Voor orale doseringsvorm (capsules):

◦ Voor aspergillose:
◾ Volwassenen – 200 tot 400 milligram (mg) per dag, toegediend als een enkele dosis eenmaal per dag of verdeeld over twee doses.
◾ Kinderen – gebruik en de dosis moet worden bepaald door je huisarts.

◦ Voor blastomycose of histoplasmose:
◾ Volwassenen – 200 milligram (mg) eenmaal per dag. Je huisarts kan indien nodig je dosis verhogen. De dosis is gewoonlijk niet meer dan 400 mg per dag.
◾ Kinderen – gebruik en de dosis moet worden bepaald door je huisarts.

◦ Voor onychomycose van de vingernagels:
◾ Volwassenen - 200 milligram (mg) tweemaal daags.
◾ Kinderen – gebruik en de dosis moet worden bepaald door je huisarts.

◦ Voor onychomycose van de teennagels:
◾ Volwassenen – 200 milligram (mg) eenmaal per dag.
◾ Kinderen – gebruik en de dosis moet worden bepaald door je huisarts.

• Voor orale doseringsvorm (oplossing):

◦ Voor oesofageale candidiasis:
◾ Volwassenen – 100 milligram (mg) of 10 milliliter (ml) eenmaal daags gedurende minimaal 3 weken. Je huisarts kan indien nodig je dosis verhogen.
◾ Kinderen – gebruik en de dosis moet worden bepaald door je huisarts.

◦ Voor orofaryngeale candidiasis:
◾ Volwassenen – 200 milligram (mg) of 20 milliliter (ml) eenmaal daags gedurende 1-2 weken.
◾ Kinderen - gebruik en de dosis moet worden bepaald door je huisarts.

• Voor orale doseringsvorm (tabletten):

◦ Voor onychomycose van de teennagels:
◾ Volwassenen – 200 milligram (mg) eenmaal per dag gedurende 12 opeenvolgende weken.
◾ Kinderen – gebruik en de dosis moet worden bepaald door je huisarts.

Wat doen na een gemiste dosis?
Bel je huisarts of apotheker voor instructies.

Hoe bewaar ik Sporanox?
Bewaar de medicijnen in een gesloten container bij kamertemperatuur, weg van warmte, vocht, temperaturen onder het vriespunt en direct licht. Houdt Sporanox ook buiten het bereik van kinderen, en bewaar geen verouderde medicijnen of medicijnen die niet meer nodig zijn. Vraag je huisarts of apotheker hoe je je moet ontdoen van alle geneesmiddelen die je niet meer gebruikt.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruiken van Sporanox:
Als je symptomen niet verbeteren of als ze erger worden, neem dan contact op met je huisarts. Het kan nodig zijn om dit geneesmiddel eerst gedurende enkele weken of maanden te gebruiken voordat de infectie beter wordt.

Gebruik geen itraconazol als je ook een van de volgende geneesmiddelen gebruikt: cisapride (Prepulsid) zit overigens ook aspartaam in en daarover zijn nog altijd grote vraagtekens over de veiligheid ervan, disopyramide, dronedarone (Multaq), eplerenone (Inspra), felodipine (Plendil), irinotecan (cytostaticum), lurasidone (Latuda), methadon, orale midazolam, pimozide (Orap), tricagrelor, triazolam (HALCION), bepaalde geneesmiddelen om cholesterol te verlagen (zoals lovastatine en simvastatine), of Ergot-alkaloïden medicijnen tegen migraine (zoals ergometrine, ergotamine, methylergometrine, en Cafergot). Itraconazol moet je ook niet samen gebruiken met colchicine, fesoterodine (Toviaz), solifenacine (Vesicare) of telitromycine als je een nier- of leverziekte hebt. Het gebruik van deze geneesmiddelen samen kan je risico op ernstige bijwerkingen verhogen.

Zorg ervoor dat je huisarts op de hoogte is als je zwanger bent of van plan bent zwanger te worden voordat je start met het gebruik van sporanox voor een vingernagel of teennagel infectie. De orale capsule of tablet mag niet worden gebruikt om onychomycose te behandelen bij zwangere vrouwen of degenen die van plan zijn om binnenkort zwanger te worden. Gebruik een effectieve vorm van anticonceptie terwijl je dit geneesmiddel gebruikt en doe dit gedurende 2 maanden na het stoppen met het gebruik. Als je denkt dat je zwanger bent geworden tijdens het gebruik van het geneesmiddel, vertel het meteen aan je huisarts.

Neem ook onmiddellijk contact op met je huisarts je last krijgt van pijn op de borst, verminderde urineproductie, verwijde hals aderen, extreme vermoeidheid, onregelmatige ademhaling, een onregelmatige hartslag, kortademigheid, opgezwollen gezicht, vingers, voeten of onderbenen, een beklemmend gevoel in de borst, moeilijke ademhaling, of gewichtstoename. Dit kunnen symptomen van een neveneffect genaamd congestief hartfalen zijn.

In zeldzame gevallen kan dit geneesmiddel ernstige leverproblemen veroorzaken. Neem meteen contact op met je huisarts als je meer dan één van deze symptomen ervaart: maagpijn of gevoeligheid, klei-gekleurde ontlasting, donkere urine, verminderde eetlust, koorts, hoofdpijn, jeuk, verlies van eetlust, misselijkheid en braken, huiduitslag, zwelling van de voeten of onderbenen, ongewone vermoeidheid of zwakte, of gele ogen of huid.

Sporanox kan ook problemen met de zenuwen veroorzaken. Bel meteen je huisarts als je huid branderig aanvoelt, of als het jeukt, of er sprake is van gevoelloosheid, tintelend gevoel, pinnen en naalden, of een tintelend gevoel na het nemen van het geneesmiddel.

Er kan ook tijdelijke of permanente gehoorbeschadiging optreden wanneer je Sporanox gebruikt. Neem snel contact op met je huisarts als je een verandering in je gehoor kan horen.

Dit geneesmiddel kan je duizelig maken, wazig laten voelen of dubbel laten zien. Het is belangrijk om geen auto te rijden totdat je weet wat voor invloed Sporanox op je rijstijl en reactievermogen heeft.

Zorg ervoor dat je huisarts alles weet over andere geneesmiddelen die je gebruikt en neem geen andere medicijnen, tenzij ze zijn besproken met je huisarts. Dit omvat recept of non-prescriptie OTC geneesmiddelen en kruiden of vitaminesupplementen.

Bijwerkingen van Sporanox:
Als de volgende ongewenste bijwerkingen optreden kunnen ze medische hulp nodig hebben. Neem onmiddellijk contact op met je huisarts als één van de volgende bijwerkingen optreden:
• krampen
• verminderde productie van urine
• droge mond
• koorts
• toegenomen dorst
• onregelmatige hartslag
• verlies of vermindering van eetlust
• stemmingswisselingen
• spierpijn of krampen
• misselijkheid of overgeven, braken
• gevoelloosheid of tintelingen in de handen, voeten of lippen
• moeite met ademhalen
• ongewone vermoeidheid of zwakte
• buik- of maagkrampen of pijn
• wazig zicht
• pijn op de borst
• rillingen
• klei-gekleurde ontlasting
• troebele urine
• koud zweet
• verwarring
• hoesten
• donkere urine
• afname in urineproductie of moeite met plassen
• diarree
• duizeligheid, of duizeligheid bij het opstaan ​​vanuit een liggende of plotseling zittende positie
• flauwvallen, flauwte
• slaperigheid
• gevoel het ongewoon koud te hebben
• hoofdpijn
• jeuk of huiduitslag
• licht gekleurde ontlasting
• mentale veranderingen
• spierkrampen in de handen, armen, voeten, benen of gezicht
• spierkrampen (tetanie) of spiertrekkingen
• nervositeit
• luidruchtig, ratelende ademhaling
• gevoelloosheid en tintelingen rond de mond of de vingertoppen
• druk in de oren
• trage, snelle of bonkende hartslag of pols
• niezen
• keelpijn
• zweten
• zwelling van de vingers, handen, voeten of onderbenen
• beklemming op de borst
• beven
• moeilijke ademhaling in rust
• onaangename ademgeur
• het braken van bloed
• gewichtstoename
• gele ogen of de huid, geelzucht
• gevoelige buik- of maag
• zwarte, teerachtige ontlasting
• bloedend tandvlees
• blaren, vellen of versoepeling van de huid
• opgeblazen gevoel of opgezwollen gezicht, armen, handen, onderbenen, of voeten
• bloed in de urine of ontlasting
• blauwe lippen en nagels
• branderig gevoel, jeuk, gevoelloosheid, pijnlijk, prikkende pijn, of tintelingen
• voortdurend piepend of zoemend geluid of andere onverklaarbare ruis in de oren
• hoesten dat soms een roze schuimige sputum (spuug) produceert
• scheuren in de huid
• moeite met slikken
• verwijde hals aderen
• verstoorde perceptie van kleur
• dubbel zicht, wazig zien
• extreme vermoeidheid
• snelle of onregelmatige ademhaling
• een ongemakkelijk gevoel
• algemeen gevoel van vermoeidheid of zwakte
• halo's (vlekken) rond lichten
• gehoorverlies
• netelroos of striemen
• gewrichtsontstekingen
• gewrichtspijn
• grote zwelling op het gezicht, de oogleden, lippen, tong, keel, handen, benen, voeten of geslachtsorganen
• warmteverlies van het lichaam
• verlies van het gezichtsvermogen, verblinding
• pijn in de onderrug of zijkant
• nachtblindheid
• te felle verschijning van lichten
• pijnlijk urineren
• bleke huid
• rode vlekken op de huid
• wallen of zwelling van de oogleden en rond de ogen, gezicht, lippen, of de tong
• snelle gewichtstoename
• rode huidlaesies, vaak met een paars centrum
• rode, geïrriteerde ogen
• rode, opgezwollen huid
• schilferige, loslatende vellen huid
• wonden, zweren, of witte vlekken op de lippen of in de mond
• voortdurende maagpijn
• opgezwollen lymfeklieren
• tintelingen van de handen of voeten
• tunnelvisie, black-out
• unsteadiness of onhandigheid
• ongewone bloedingen of blauwe plekken
• ongewone gewichtstoename of -verlies
• rechtsboven buik- of maagpijn
• zwakte in de armen, handen, benen of voeten

De volgende bijwerkingen kunnen optreden en vereisen meestal geen medische aandacht. Toch is het wel verstandig om ze te bespreken met je huisarts. Neem contact op met je huisarts als een van de volgende bijwerkingen blijven doorgaan of hinderlijk zijn, of als je vragen over hen hebt:
• verminderde interesse in seks
• moeite met de stoelgang (poepen)
• moeite met bewegen
• ontmoediging
• het gevoel van constante beweging van zichzelf of de omgeving
• verdrietig of leeg gevoel
• het onvermogen om een erectie te hebben of te houden
• indigestie (een storing van de spijsvertering als gevolg van een te volle maag)
• prikkelbaarheid
• verlies van seksuele vermogen of verlangens
• verlies van rijvaardigheid of de prestaties van het autorijden
• verlies van interesse of plezier
• spierpijn of stijfheid
• pijn of gevoeligheid rond de ogen en jukbeenderen
• darmgassen, winderigheid
• draaierig gevoel
• slaperigheid of ongebruikelijke slaperigheid
• geïrriteerde huid
• gevoel van volle of ongemakkelijke maag
• verstopte neus of loopneus
• opgezwollen gewrichten
• vermoeidheid
• moeite met concentreren
• moeite met slapen
• brandend maagzuur of zure maag
• boeren
• verlies van smaak of verandering
• haarverlies of dunner worden van het haar
• verhoogde behoefte om te urineren
• verhoogde gevoeligheid van de ogen voor zonlicht
• verhoogde gevoeligheid van de huid aan zonlicht
• verlies van controle over de blaas, incontinentie
• menstruele veranderingen
• vaker plassen
• roodheid of andere verkleuring op de huid
• ernstige verbranding door de zon

Daarnaast kunnen er ook nog andere bijwerkingen optreden die niet in deze lijst werden genoemd. Als je nog andere effecten merkt, neem contact op met je huisarts.