Pagina 1 van 1

Valium (Diazepam)

Nieuw berichtGeplaatst: zo 06 dec 2015 21:31
door Mart
Diazepam – verkocht onder de merknaam Valium - wordt gebruikt om de symptomen van angst en terugtrekking van alcohol te verlichten. Dit geneesmiddel kan ook worden gebruikt om bepaalde epilepsie soorten te behandelen en om te helpen de spieren te ontspannen of spierspasmen te verlichten.

Diazepam is een benzodiazepine. Benzodiazepinen behoren tot de groep van geneesmiddelen die centrale zenuwstelsel-middelen worden genoemd, geneesmiddelen die het zenuwstelsel vertragen.

Dit geneesmiddel is alleen beschikbaar met een recept van je huisarts.

Dit product is beschikbaar in de volgende toedieningsvormen:
• Tablet
• Oplossing
• Capsule, met verlengde afgifte

Bij de beslissing om Diazepam te gebruiken, moeten de voordelen van het geneesmiddel eerst worden afgewogen tegen de risico's. Dit is een beslissing die jij en je huisarts zullen maken. Voor dit geneesmiddel, moet het volgende worden overwogen:
– Vertel je huisarts als je ooit een ongewone of allergische reactie op dit medicijn of andere geneesmiddelen hebt gehad. Vertel ook over andere soorten allergieën die je eventueel hebt, zoals voor voedsel, kleurstoffen, conserveringsmiddelen, of dieren. Voor OTC producten (geneesmiddelen die verkrijgbaar zijn zonder recept), lees het etiket op de verpakking en kijk zorgvuldig welke ingrediënten erin zitten.
– Oudere mensen lopen meer kans op leeftijdsgebonden nierproblemen, die een aanpassing van de dosering voor patiënten die diazepam slikken nodig kan hebben.
– Zwangere vrouwen die Diazepam gebruiken tijdens de zwangerschap lopen een risico voor de foetus. De voordelen van de therapie in een levensbedreigende situatie of een ernstige ziekte, kan het potentiële risico compenseren.
– Onderzoeken bij vrouwen die borstvoeding geven hebben schadelijke effecten voor de baby aangetoond. Er moet een alternatief voor deze medicatie worden voorgeschreven of moet je stoppen met borstvoeding geven tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.

Wisselwerkingen tussen medicijnen:
Hoewel bepaalde geneesmiddelen nooit samen gebruikt mogen worden, kunnen er in andere gevallen twee verschillende geneesmiddelen samen worden gebruikt, zelfs wanneer een wisselwerking tussen de medicaties kan optreden. In deze gevallen kan je huisarts de dosering aanpassen, of andere voorzorgsmaatregelen nemen die nodig zijn. Wanneer je dit geneesmiddel inneemt, is het vooral belangrijk dat je huisarts op de hoogte is als je één van de onderstaande geneesmiddelen slikt. De volgende interacties zijn geselecteerd op basis van hun mogelijke betekenis en zijn niet noodzakelijk allemaal inbegrepen.

Het gebruik van Diazepam samen met Flumazenil wordt absoluut niet aanbevolen. Je huisarts kan besluiten om je te behandelen met deze medicatie of een van de andere geneesmiddelen die je neemt te veranderen.

Gebruik van dit geneesmiddel met een van de volgende geneesmiddelen wordt gewoonlijk niet aanbevolen, maar kan in sommige gevallen nodig zijn. Als beide geneesmiddelen samen worden voorgeschreven, kan je huisarts de dosering of hoe vaak je één of beide van de geneesmiddelen slikt veranderen:
• Alfentanil
• Bromazepam
• Buprenorfine
• Chloralhydraat
• Cobicistat
• Codeine
• Dantroleen
• Etravirine
• Fentanyl
• Fosfenytoïne
• Hydrocodon
• Hydromorfon
• Meprobamaat
• Methadon
• Mirtazapine
• Morfine
• Natriumthiopental
• Orlistat
• Oxycodon
• Oxymorfon
• Fenobarbital
• Fenytoïne
• Primidon
• Propofol
• Propoxyfeen
• Remifentanil
• Natriumoxybaat
• Sufentanil
• Tapentadol
• Zolpidem

Het gebruik van dit geneesmiddel met een van de volgende geneesmiddelen kan een verhoogd risico op bepaalde bijwerkingen veroorzaken, maar het gebruik van beide geneesmiddelen kan de beste behandeling voor je zijn. Als beide geneesmiddelen samen worden voorgeschreven, kan je huisarts de dosering of hoe vaak je één of beide van de geneesmiddelen gebruikt veranderen:
• Amitriptyline
• Claritromycine
• Dalfopristine
• Disulfiram
• Erythromycine
• Fluvoxamine
• Ginkgo Biloba
• Isoniazide
• Quinupristine
• Sint-Janskruid
• Theofylline

Andere interacties:
Gebruik van dit geneesmiddel met grapefruitsap kan een verhoogd risico op bepaalde bijwerkingen veroorzaken.

Andere medische problemen:
De aanwezigheid van andere medische problemen kunnen het gebruik van Diazepam beïnvloeden. Zorg ervoor dat je huisarts op de hoogte is als je andere medische problemen ervaart, met name:
• Alcoholmisbruik, of een voorgeschiedenis van
• Drugsmisbruik of afhankelijkheid, of een geschiedenis van afhankelijkheid van diazepam of andere medicaties.
• Ernstige ademhalingsproblemen of longziekte
• Glaucoom
• Ernstige leverziekte
• Lichte tot matige leverziekte – gebruik kan alleen met de nodige voorzichtigheid. Er kunnen bijwerkingen ontstaan ten gevolge van langzamer verwijdering van het geneesmiddel uit het lichaam.
• Myasthenia gravis, ziekte van Gravis
• Slaapapneu (tijdelijke stopzetting van de ademhaling tijdens de slaap) – Valium / diazepam mag absoluut niet worden gebruikt bij patiënten met deze aandoeningen.
• Depressie, of een voorgeschiedenis van – gebruik diazepam alleen met de nodige voorzichtigheid. Het kan deze aandoening verergeren.
• Nierziekte

Hoe moet ik Diazepam gebruiken?
Neem dit geneesmiddel alleen zoals aangegeven door je huisarts. Neem er niet meer van, niet vaker en neem het niet voor een langere tijd dan je dokter heeft aanbevolen.

Om de drank te gebruiken:
• Meet de drank met de druppelaar uit de verpakking.
• Meng elke dosis met water, sap (let op! geen grapefruitsap), frisdrank of een soda-achtige drank voordat je het opdrinkt. Je kan de vloeistof ook met zacht voedsel mengen, zoals appelmoes of pudding.
• Neem het gehele mengsel meteen. Het moet niet worden opgeslagen om het vervolgens later te gebruiken.

Diazepam dosering:
De dosis van Diazepam is verschillend per persoon. Volg de adviezen van je huisarts of de aanwijzingen op het etiket en lees de bijsluiter goed door. De volgende informatie omvat alleen de gemiddelde doses van dit geneesmiddel. Als je dosis anders is, verander het dan niet, tenzij je huisarts je vertelt om dat te doen.

De hoeveelheid Diazepam is afhankelijk van de sterkte van het geneesmiddel. Ook het aantal doses dat je elke dag inneemt, de toegestane tijd tussen de doses, en de lengte van de tijd dat je de medicijnen in moet nemen hangt af van het medisch probleem waarvoor je de geneeskunde wilt gebruiken:

• Voor orale doseringsvorm (tabletten of oplossing):

◦ Voor angst:
◾ Volwassenen – 2 tot 10 milligram (mg) 2-4 maal per dag.
◾ Ouderen – Aanvankelijk 2 tot 2,5 milligram (mg) eenmaal of tweemaal per dag. Je huisarts kan de dosis geleidelijk verhogen indien dat nodig is.
◾ Kinderen vanaf 6 maanden en ouder – Liever geen medicijnen voor kinderen! Maar als het echt moet: aanvankelijk 1 tot 2,5 milligram (mg) drie of vier keer per dag. De huisarts van je kind kan indien nodig de dosis verhogen.
◾ Zuigelingen jonger dan 6 maanden – Gebruik en de dosis moet worden bepaald door je huisarts.

◦ Voor terugtrekking van alcohol:
◾ Volwassenen - 10 milligram (mg) 3 of 4 maal de eerste 24 uur, daarna 5 mg 3-4 maal per dag.
◾ Ouderen – Aanvankelijk 2 tot 2,5 milligram (mg) eenmaal of tweemaal per dag. Je huisarts kan de dosis indien nodig geleidelijk verhogen.
◾ Kinderen – Gebruik en de dosis moet worden bepaald door je huisarts.

◦ Voor spierspasmen:
◾ Volwassenen – 2 tot 10 milligram (mg) drie of vier keer per dag.
◾ Ouderen – Aanvankelijk 2 tot 2,5 milligram (mg) eenmaal of tweemaal per dag. Je huisarts kan de dosis indien nodig geleidelijk verhogen.
◾ Kinderen vanaf 6 maanden en ouder – Aanvankelijk 1 tot 2,5 milligram (mg) drie of vier keer per dag. De huisarts van je kind kan de dosis indien nodig verhogen.
◾ Zuigelingen jonger dan 6 maanden – Gebruik en de dosis moet worden bepaald door je huisarts.

◦ Voor epileptische aanvallen:
◾ Volwassenen – 2 tot 10 milligram (mg) 2-4 maal per dag.
◾ Ouderen – Aanvankelijk 2 tot 2,5 milligram (mg) eenmaal of tweemaal per dag. Je huisarts kan de dosis indien nodig geleidelijk verhogen.
◾ Kinderen vanaf 6 maanden en ouder – Aanvankelijk 1 tot 2,5 milligram (mg) drie of vier keer per dag. De huisarts van je kind kan de dosis indien nodig verhogen.
◾ Zuigelingen jonger dan 6 maanden – gebruik en de dosis moet worden bepaald door je huisarts.

Diazepam vergeten in te nemen:
Als je een dosis van dit geneesmiddel bent vergeten om in te nemen, neem deze dan zo spoedig mogelijk. Als het echter bijna tijd is voor je volgende dosis, sla de gemiste dosis dan over en vervolg je normale doseringsschema. De dosis mag absoluut niet verdubbelen.

Hoe kan ik Diazepam het beste bewaren?
Bewaar de medicijnen in een gesloten container bij kamertemperatuur, weg van warmte, vocht en direct licht. Het mag ook niet worden blootgesteld aan bevriezing. Houdt alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen. Bewaar geen verouderde medicijnen of medicijnen die je niet meer nodig hebt. Spoel geneesmiddelen nooit door het toilet, medicijnresten is naast fluoride een reden waarom het drinkwater minder veilig is dan het lijkt. Vraag je huisarts of apotheker hoe je je moet ontdoen van alle geneesmiddelen die je niet meer gebruikt.

Voorzorgsmaatregelen nemen bij het slikken van Diazepam:
Het is zeer belangrijk dat je huisarts de voortgang van jouw of je kind controleert tijdens regelmatige bezoeken om te zien of het medicijn goed aanslaat. Bloedonderzoek kan nodig zijn om te controleren of er geen ongewenste effecten voorkomen. Gebruik van Diazepam tijdens de zwangerschap kan schadelijk zijn voor je ongeboren kind. Gebruik een effectieve vorm van anticonceptie om zwanger worden te voorkomen. Als je denkt dat je zwanger bent geworden tijdens het gebruik van het geneesmiddel, vertel het meteen aan je huisarts.

Dit geneesmiddel kan ertoe leiden dat sommige mensen, vooral ouderen, slaperig, duizelig, licht in het hoofd, onhandig, onstabiel of minder alert worden dan ze normaal zijn. Ook kan dit geneesmiddel dubbel zicht of andere visie problemen veroorzaken. Zorg ervoor dat je weet hoe je reageert op dit geneesmiddel voordat je gaat autorijden, machines gaat besturen of iets anders gaat doen wat gevaarlijk kan zijn als je niet alert of in staat bent om helder om na te denken of goed te zien.

Dit geneesmiddel zal de effecten van alcohol en andere centrale zenuwstelsel-middelen nadelig versterken. Centrale zenuwstelsel-middelen zijn geneesmiddelen die het zenuwstelsel trager maken, die slaperigheid kunnen veroorzaken of je minder alert kunnen maken. Enkele voorbeelden van centrale zenuwstelsel-middelen zijn antihistaminica of medicijnen voor hooikoorts, allergieën of verkoudheid; slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, of slaapmiddelen, pijnstillende medicijnen of verdovende middelen die je alleen op recept kan krijgen, barbituraten (gebruikt voor epileptische aanvallen), spierverslappers, of anesthetica (verdovende middelen), waaronder enkele tandheelkundige anesthetica. Dit effect kan een paar dagen duren nadat jij of je kind stopt met het gebruik van dit geneesmiddel. Neem contact op met je huisarts voordat je een van de bovenstaande middelen gebruikt, terwijl jij of je kind dit geneesmiddel gebruikt.

Als jij of je kind ongebruikelijke of vreemde gedachten en gedrag ontwikkelt tijdens het gebruik van diazepam, bespreek het dan zeker met je huisarts. Sommige veranderingen die zich hebben voorgedaan bij mensen die dit geneesmiddel slikken, worden meestal gezien bij mensen die teveel alcohol drinken. Andere veranderingen zouden kunnen zijn: verwarring, verergering van depressie, hallucinaties (dingen die er niet zijn zien, horen of voelen), suïcidale gedachten en ongewone opwinding, nervositeit of prikkelbaarheid.

Stop niet met het innemen van dit geneesmiddel zonder dat eerst te checken bij je huisarts. Het kan nodig zijn om de hoeveelheid die je gebruikt geleidelijk te verminderen voordat volledig kan stoppen. Dit kan een verslechtering van je conditie en de mogelijkheid van ontwenningsverschijnselen, zoals convulsies (stuipen), hallucinaties, maag of spierkrampen, tremoren, of ongewoon gedrag helpen voorkomen of verminderen.

Bijwerkingen van Diazepam:
Neem onmiddellijk contact op met je huisarts als één van de volgende bijwerkingen optreden:
• Trillen en onvast lopen
• wankel, beven, of andere problemen met spiercontrole of coördinatie
• buik- of maagpijn
• agitatie
• angst
• zwarte, teerachtige ontlasting
• blaarvorming, huidschilfers of loskomende vellen van de huid
• wazig zicht
• veranderingen in patronen en ritmes van meningsuiting
• rillingen
• verwarring
• hoesten
• donkere urine
• afname in de frequentie van urineren
• vermindering van urinevolume
• moeite bij het plassen (druppelen)
• ontmoediging
• duizeligheid, flauwvallen, of duizeligheid bij het plotseling opstaan ​​vanuit een liggende of zittende positie
• valse overtuigingen die niet door feiten kunnen worden gewijzigd
• snelle en / of onregelmatige hartslag, hartkloppingen
• onregelmatige ademhaling
• verdrietig of leeg gevoel van binnen
• het gevoel dat anderen naar je kijken of je gedrag beïnvloeden
• het gevoel dat anderen je gedachten kunnen horen
• hallucinaties, dingen voelen, zien of horen terwijl ze er in werkelijkheid niet zijn
• koorts
• hoofdpijn
• overenthousiast
• verhoogde spierkrampen
• prikkelbaarheid
• jeuk
• gebrek aan eetlust
• gebrek aan herinnering van wat er gebeurt is na een bepaalde gebeurtenis
• verlies van eetlust
• verlies van controle over de blaas
• verlies van interesse of plezier
• pijn in onderrug of zijkant van rug
• stemmingswisselingen of andere mentale veranderingen
• misselijkheid
• nervositeit
• nachtmerries
• uitbarstingen van woede
• pijnlijk of moeilijk kunnen urineren
• bleke huid
• huiduitslag
• rusteloosheid
• toevallen
• bevende benen, armen, handen of voeten
• kortademigheid
• slapeloosheid
• onduidelijke spraak
• keelpijn
• zweten
• trillende of schuddende handen of voeten
• tremoren / spiertrekkingen
• moeite met concentreren
• problemen met spreken
• moeite met slapen
• zweren, blaren, of witte vlekken in de mond
• niet kunnen slapen
• onaangename geur van de adem
• ongewoon gedrag
• ongewone bloedingen of blauwe plekken
• een ongewoon gevoel van opwinding
• ongewone vermoeidheid of zwakte
• bloed braken
• gele ogen of de huid / geelzucht

Zoek onmiddellijk noodhulp als een van de volgende symptomen van overdosering optreden:
Symptomen van een overdosis Diazepam/Valium:
• verandering in bewustzijn
• moeite met ademhaling
• onregelmatige, snelle of langzame, of oppervlakkige ademhaling
• gebrek aan coördinatie
• het verlies van bewustzijn
• het verlies van kracht of energie
• spierpijn of zwakte
• bleke of blauwe lippen, nagels, of huid
• slaperigheid
• ongebruikelijke slaperigheid, sufheid, vermoeidheid, zwakte, of een gevoel van traagheid

Sommige bijwerkingen vereisen meestal geen medische aandacht. Neem contact op met je huisarts als een van de volgende bijwerkingen blijven aanhouden of hinderlijk voor je zijn, of als je nog vragen hebt over hen:
• constipatie / darmverstopping
• verminderde interesse in seks
• diarree
• slikproblemen
• dubbel zicht
• droge mond
• gevoel van constante beweging van jezelf of de omgeving
• impotentie, het onvermogen om een erectie te krijgen of houden
• verlies of juist toename in seksuele vermogen, verlangen, rijden, of de prestaties ervan
• toegenomen belangstelling voor geslachtsgemeenschap
• toegenomen vocht in de mond
• indigestie / opgeblazen gevoel
• gasophoping / winderigheid
• dubbel zien
• een draaierig gevoel

Naast de bovenstaande lijst met bijwerkingen kunnen er zich bij sommige mensen ook nog andere bijwerkingen voordoen die niet werden genoemd. Als je nog andere bijwerkingen na het slikken van Diazepam merkt, neem dan meteen contact op met je huisarts.